daily news

استخاره قرآنی سه شنبه ۹بهمن ۹۷

\
•┄┅📜 متولد فروردین ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بسیار بد
🔸نتیجه معامله: بد
🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب
🔸 تعبیر: مسلما کسانى که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند ، سپس در حال کفر از دنیا رفتند ، هرگز خدا آنان را نمى‏آمرزد .«۳۴»
🕋 سوره: سوره محمد – آیه ۳۴

•┄┅📜 متولد اردیبهشت ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بسیار خوب
🔸نتیجه معامله: بد
🔸نتیجه ازدواج: بد
🔸 تعبیر: بى‏تردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت مى‏کند ، و به مؤمنانى که کارهاى شایسته انجام مى‏دهند ، مژده مى‏دهد که براى آنان پاداشى بزرگ است .«۹»
🕋 سوره: سوره اسراء – آیه ۹

•┄┅📜 متولد خرداد ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بسیار بد
🔸نتیجه معامله: میانه
🔸نتیجه ازدواج: خوب
🔸 تعبیر: بنگر که چگونه و برپایه چه امور نامعقولى اوصافى براى تو بیان کردند ، پس به سبب لجاجت و تکبّر و دشمنى و تعصّب گمراه شدند و نمى‏توانند راهى به سوى حق بیابند .«۹»
🕋 سوره: سوره فرقان – آیه ۹
\
•┄┅📜 متولد تیر ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بسیار بد
🔸نتیجه معامله: میانه
🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب
🔸 تعبیر: روزى که آن را ببینید مشاهده خواهید کرد که هر مادر شیر دهنده‏اى از کودکى که شیرش مى‏دهد ، بى‏خبر مى‏شود ، و هر ماده باردارى بار خود را سقط مى‏کند ، و مردم را مست مى‏بینى در حالى که مست نیستند ، بلکه عذاب خدا بسیار سخت است .«۲»
🕋 سوره: سوره حج – آیه ۲

•┄┅📜 متولد مرداد ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بسیار بد
🔸نتیجه معامله: خیلی بد
🔸نتیجه ازدواج: خوب
🔸 تعبیر: در آن روز دوزخ را بیاورند ، آن هنگام است که انسان متذکّر شود و کجا این تذکر براى او سودمند افتد ؟ !«۲۳»
🕋 سوره: سوره فجر – آیه ۲۳

•┄┅📜 متولد شهریور ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بد
🔸نتیجه معامله: بد
🔸نتیجه ازدواج: خیلی بد
🔸 تعبیر: یقیناً خدا مى‏داند به جاى او چه چیزهایى را مى‏پرستند چیزهایى که نه داراى ارزش و اعتبارند و نه قدرت تصرف در کارى را دارند ! ! و فقط او تواناى شکست‏ناپذیر و حکیم است ،«۴۲»
🕋 سوره: سوره عنکبوت – آیه ۴۲

•┄┅📜 متولد مهر ┅┄•
🔸نتیجه کلی: میانه بد
🔸نتیجه معامله: بد
🔸نتیجه ازدواج: بد
🔸 تعبیر: آیا یکى از شما دوست دارد که او را بوستانى از درختان خرما و انگور باشد که از زیرِ درختانِ آن نهرها جارى است و براى وى در آن بوستان از هر گونه میوه و محصولى باشد ، در حالى که پیرى به او رسیده و داراى فرزندان ناتوان و خردسال است ، پس گردبادى که در آن آتش سوزانى است به آن بوستان برسد و یک پارچه بسوزد ؟ ریا و منت و آزار روحى دادن به مستمند به همین صورت انفاق را نابود مى‏کند این گونه خدا آیاتش را براى شما توضیح مى‏دهد تا بیندیشید .«۲۶۶»
🕋 سوره: سوره بقره – آیه ۲۶۶

•┄┅📜 متولد آبان ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بد
🔸نتیجه معامله: خوب
🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب
🔸 تعبیر: خدا به حق داورى مى‏کند ، و معبودانى را که مشرکان به جاى او مى‏پرستند چون از هر جهت ناتوانند هیچ گونه داورى نمى‏کنند ؛ یقیناً خدا شنوا و بیناست .«۲۰»
🕋 سوره: سوره غافر – آیه ۲۰

•┄┅📜 متولد آذر ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بسیار خوب
🔸نتیجه معامله: خیلی خوب
🔸نتیجه ازدواج: بد
🔸 تعبیر: همان کسانى که از این رسول و پیامبر «درس نخوانده» که او را نزد خود با همه نشانه‏ها و اوصافش در تورات وانجیل نگاشته مى‏یابند پیروى مى‏کنند ؛ پیامبرى که آنان را به کارهاى شایسته فرمان مى‏دهد ، و از اعمال زشت بازمى‏دارد ، و پاکیزه‏ها را بر آنان حلال مى‏نماید ، و ناپاک‏ها را بر آنان حرام مى‏کند ، و بارهاى تکالیف سنگین و زنجیره‏ها ىِ جهل و بدعت را که بر دوش عقل وجان آنان است برمى‏دارد ؛ پس کسانى که به او ایمان آوردند و او را در برابر دشمنان حمایت کردند و یاریش دادند و از نورى که بر او نازل شده پیروى نمودند ، بر موانع راه سعادت پیروزند .«۱۵۷»
🕋 سوره: سوره اعراف – آیه ۱۵۷

•┄┅📜 متولد دی ┅┄•
🔸نتیجه کلی: خوب
🔸نتیجه معامله: خوب
🔸نتیجه ازدواج: خوب
🔸 تعبیر: سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانى مانند على بن ابى‏طالب‏اند که همواره نماز را برپا مى‏دارند و در حالى که در رکوعند به تهیدستان زکات مى‏دهند .«۵۵»
🕋 سوره: سوره مائده – آیه ۵۵

•┄┅📜 متولد بهمن ┅┄•
🔸نتیجه کلی: میانه خوب
🔸نتیجه معامله: خیلی خوب
🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب
🔸 تعبیر: اى اهل ایمان ! در برابر حوادث شکیبایى کنید ، و دیگران را هم به شکیبایى وادارید ، و با یکدیگر چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتارى پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تابر موانع راه سعادت پیروز شوید .«۲۰۰»
🕋 سوره: سوره آل عمران – آیه ۲۰۰

•┄┅📜 متولد اسفند ┅┄•
🔸نتیجه کلی: بسیار خوب
🔸نتیجه معامله: خیلی خوب
🔸نتیجه ازدواج: خوب
🔸 تعبیر: پس او و خانواده‏اش را نجات دادیم مگر همسرش را که مقدر کرده بودیم در باقى ماندگان در شهر براى هلاکت بماند. «۵۷»
🕋 سوره: سوره نمل – آیه ۵۷

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *