daily news

 ساعات و روزهای سعد و نحس ۲۴ اردیبهشت ۹۸

در این جا در مورد شناخت زمانهای خوب و بد یا همان سعد و نحس برایتان مطالبی را قرار میدهم اما مورد مهمی که در علم شناخت زمانهای سعد و نحس باید از آن آگاه بود شناخت ساعات مختلف شبانه روز میباشد، یعنی اینکه بدانید کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است.

 

روز های هفته و سیارات منسوب به آنها را در اینجا قرار میدهم که بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هر کدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم میشوند که هردو آنها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند.

روزهای هفته

سیاره

سعد یا نحس

شنبه

زحل

نحس اکبر

یک شنبه

شمس

سعد اکبر

دو شنبه

قمر

سعد اصغر

سه شنبه

مریخ

نحس اصغر

چهار شنبه

عطارد

سعد اصغر

پنج شنبه

مشتری

سعد اکبر

جمعه

زهره

سعد اکبر

برای دیدن زمانهای سعد و نحس و سیاره مربوط به هر ساعت به بقیه مطالب توجه نمایید.

در اینجا زمانها و سیاره مربوط به هر ساعت را در جدولهای زیر مشاهده میکنید :

در اینجا مشاهده میکنید که ساعات مختلف هر کدام به سیاره ای تعلق دارند و در نتیجه خصوصیات مختلفی که بر اساس علم نجوم  برگرفته از سیاره مربوط به آنها میباشد را دارا هستند.

ساعت

۰۱ بامداد

۰۲

۰۳

۰۴

۰۵

۰۶ (ساعت اول)

شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

یک شنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

دوشنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

سه شنبه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

چهارشنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

پنج شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

جمعه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

ساعت

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

۱۱

۱۲

شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

یک شنبه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

دوشنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

سه شنبه

شمس

زهره

عطارد

زحل

قمر

مشتری

چهارشنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

پنج شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

جمعه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

ساعت

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

یک شنبه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

دوشنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

سه شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

چهارشنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

پنج شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

جمعه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

ساعت

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

شنبه

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

یک شنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

دوشنبه

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

سه شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

چهارشنبه

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

پنج شنبه

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطارد

جمعه

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

خصوصیات هر سیاره  :

زحل : ساعتی نیکوست , در این ساعت تجارت زراعت و عقد قرارداد خوب است و همچنین در این ساعت انجام طلسم و … نتیجه خوب میدهد و کسی که در این ساعت به دنیا آید صاحب دولت و عمر طولانیست.

مشتری : این ساعت ساعتی نیکوست و مناسب است برای شروع کار و دیدار مریض , خرید و فروش و بریدن و خریدن لباس نو و طلب حاجت از پروردگار و فرزندی که در این ساعت به دنیا بیاید از نیکوکاران و صالحان روزگار می شود و شایسته نیست در این ساعت به دیدار کافر و مفسد رفتن و همچنین کارهای خلاف و پنهان انجام دادن.

مریخ : ساعتی خوب است برای پوشیدن رخت نو , و خوب نیست برای دیدار از دولت مردان شکار و انجام طلسمات , کودکی که در این ساعت به دنیا بیاید به ریختن خون علاقه مند است.

شمس : ساعتی خوب است برای بریدن و پوشیدن لباس نو و خرید و فروش و انجام طلسمات خوب , و خوب نیست برای انجام طلسمهای شر و حسد , و فرزندی که در این ساعت به دنیا آید دارای عمری طولانی و دانشی زیاد میباشد.

زهره : ساعتی خوب است برای ازدواج و مسافرت و طلسم های نیکو و عیادت از مریض و بریدن و پوشیدن لباس نو و کسی که در این ساعت متولد شود دوست دار خوشی و شادی و تفریح می باشد و شایسته نیست در این ساعت آموزش دادن به کودک و شروع کارهای بزرگ و انجام طلسم های شر.

عطارد : ساعتی خوب است برای تعلیم به کودک و آموزش و نوشتن و انجام طلسم های الفت و محبت و شروع کارهای جدید و تعمیرات و کسی که در این ساعت به دنیا می آید عالم و باهوش و زیرک میشود و شایسته نیست در این ساعت حجامت کردن , بریدن لباس نو و مسافرت و انجام کارهای پنهانی و معالجه بیمار.

قمر : ساعت خوبی است برای پیغام فرستادن و حجامت کردن و خوردن دارو , مسافرت و انجام کارهای صواب.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *