daily news

فال آرزو سه شنبه  دی ۱۳۹۷

┄┅🐝 متولد فروردین ┅┄•
🍯 این فال نشانه ی آینده ای روشن و دغدغه با اهدافی بزرگ است و همچنین از آمدن یک جو عصبانی خبر می دهد.

•┄┅🐝 متولد اردیبهشت ┅┄•
🍯 زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور بار آورده است. و نشانه ی همسری بی خیال و لجباز است.

•┄┅🐝 متولد خرداد ┅┄•
🍯 اگر در فکر معامله ای هستید تشویش نداشته باشید و در انجام آن بکوشید که زیان نخواهید دید.

•┄┅🐝 متولد تیر ┅┄•
🍯 این فال نشانه ی موفقیت ، خوشبختی است و عادت با منابع مالی فراوان. به زودی در آینده نزدیک در آمد شما زیاد خواهد شد.

•┄┅🐝 متولد مرداد ┅┄•
🍯 این فال نشان دهنده خرید خانه ای زیبا و آینده ای خوب در خانواده است. و در انتظار خبرهای خوبی باشید.

•┄┅🐝 متولد شهریور ┅┄•
🍯 این فال نشانه ی وجود دشمنی پلید و چاپلوس است. بی رحمی و بی وفایی، خیانت و دزدی.

•┄┅🐝 متولد مهر ┅┄•
🍯 این فال بیانگر رابطه ای است که دچار مشکل شده است. شما ممکن است مجبور باشید درد و رنج فراق را همراه با عشق تحمل کنید، اما به خاطر داشته باشید که این فال همچنین به آغاز جدیدی دلالت می کند.

•┄┅🐝 متولد آبان ┅┄•
🍯 این فال به شما توصیه می کند که مراقب افراد دو به همزن و دورو باشید. اطرافیان آرامش زندگی شما را بهم می زنند.

•┄┅🐝 متولد آذر ┅┄•
🍯 این فال مسافرتی دلپذیر به مکانی دور ررا پیش بینی می کند. از ولخرجی و اسراف برحذر باشید.

•┄┅🐝 متولد دی ┅┄•
🍯 موانع و مشکلات را پشت سر می گذارید و به آرامش می رسید. وضع کار و حرفه تان رو به رونق می گذارد و به رفاه دست می یابید.

•┄┅🐝 متولد بهمن ┅┄•
🍯 فردی در نزدیکی شماست که بسیار به شما حسادت می کند، مواظب اطرافتان باشید و سعی کنید باعث به وجود آمدن حسادت دیگران نشوید.

•┄┅🐝 متولد اسفند ┅┄•
🍯 این فال به احساس موفقیت از یک موضوع عشقی اشاره دارد، شادی و موفقیتی که از شخص مورد علاقه به شما می رسد. همچنین مورد مهر و عطوفت شخصی قرار می گیرید که دوستش دارید و سبب علاقه بیش از پیش شما نسبت به او می گردد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *