daily news

 فال تاروت مصری روزانه  سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

🧱 فروردین 🐏
🎗نماد : دلقک
آغازی تازه پیش رو دارید – رخ دادن اتفاق های جدیدی که می تواند شما را به اهدافتان برساند – موقعیت های تازه ای پیش رویتان قرار خواهد گرفت – دست به تصمیماتی درست و به جا خواهید زد – استقلال تان را به دست می آورید – شرایطی عالی را تجربه می کنید – شادی و لذت – تغییراتی بزرگ – تمایل به برقراری ارتباط جنسی – انجام کارهای عجولانه و سرسری – شتابزدگی.

🧱 اردیبهشت🐃
🎗نماد : کاهن – جهت مخالف
فردی سطحی نگر و ناآگاه – شخصی نادان که با انجام کارهای سرسری دیگران را به دردسر می‌اندازد – شتابزدگی های بیهوده – کارهایی که وقتتان را هدر می‌دهد – توصیه می کند از مسیری که آغاز کرده اید بازگردید – لجبازی و عدم توجه به حرفهای دیگران.

🧱خرداد🧜‍♂
🎗نماد : چرخ سرنوشت
بخت و اقبال مناسبی خواهید یافت – منفعتی بزرگ از یک کاری کوچک دریافت خواهید کرد – مشکلاتی که می تواند به زودی پایان یابد – اتفاقات دور از انتظاری برایتان روی می‌دهد – رشد و ترقی در پیش دارید – آغازی تازه که شما را به اهدافتان می رساند.

🧱 تیر🦀
🎗نماد : عصا – جهت مخالف
وقف و سکون در پیش دارید – آغاز کارهایی که هیچ نتیجه ای برایتان در بر ندارد – سرزنش – اندوه – یاس و ناامیدی – به اندازه کافی برای رسیدن به اهدافتان تلاش و کوشش نمی کنید – عدم توانایی برای انجام فعالیت های جدید – ناراحتی و مشکلات – کارهایی که در ابتدا خوب پیش می‌رفت اما با مشکلات مواجه شده – ضرر و زیان اقتصادی.

🧱 مرداد🦁
🎗نماد : شمشیر
مسیر تازه ای پیش رو دارید – رسیدن به موفقیت هایی که در انتظارش هستید – فخرفروشی و غرور – شک و تردید در مسیری که آغاز کرده اید – مجبور هستید تصمیم های سخت و دشواری بگیرید – به چالش کشیده می‌شوید – سوءظن و بدگمانی – آرامشی که پایدار نخواهد بود – تعقل و اندیشه – رسیدن به سازگاری و تفاهم.

🧱 شهریور🧚‍♀
🎗نماد : عشاق
زندگی عاشقانه ای را آغاز خواهید کرد – شرایط متعادل و هماهنگ – اطمینان و اعتماد نسبت به اطرافیان – مثبت نگری و خوش اقبالی – شروع زندگی مشترک – اگر می خواهید تصمیمات مهمی برای زندگی‌تان بگیرید باید خوب در رابطه به آن فکر کنید.

🧱 مهر ⚖️
🎗نماد : شیطان
فردی بد ذات و خشن – شخصی ستمگر و فریبکار – فردی دورو و دروغگو که سعی می کند شما را به یک مسیر نادرست هدایت کند – رخ دادن اتفاقات عجیب و ناگوار – نزول و از دست دادن شأن و منزلت.

🧱 آبان🦂
🎗نماد : جادوگر
فردی اصیل و نجیب – شخصی مبتکر و آگاه – فردی که از توانایی و استعدادهایش بهترین استفاده را می برد – شخصی ماهر در حیطه کاری اش – فردی با اراده و قدرتمند – شخصی مطمئن و مورد اعتماد – فردی که مراقب مسائل اطرافش می باشد.

🧱 آذر🎠
🎗نماد : راهبه – جهت مخالف
فردی نادان و ناآگاه – فردی جاهل که با رفتارهای دیگران خودش را دردسر می اندازد – غرور و نخوت – هم اکنون زمان مناسبی برای انجام کارهای بزرگ نیست – شرایط آن طور که فکر می‌کنید نمی باشد – ممکن است مشکلاتی برای تان به وجود بیاید.

🧱 دی🐐
🎗نماد : ماه
فردی حقه باز و فریبکار – شخصی دروغگو و حیله گر – فردی مکار و دورو – توطئه و دسیسه – انجام کارهای نادرست – بی آبرویی پدید می‌آید – خاری و پستی – خطرات بزرگ در پیش دارید – ریا و تزویر – مراقب باشید از جانب چنین فردی مورد آزار و اذیت قرار نگیرید.

🧱 بهمن👫
🎗نماد : دادرسی
مشکلاتی که در گذشته به وجود آورده بودید را جبران خواهید کرد – ساختن چیزهایی که احتیاج است بازسازی شود – به دست آوردن تندرستی و سلامتی – تصمیماتی که باید هرچه سریعتر گرفته شود – آگاهی و اندیشمندی – فردی عاقل و دانا – رهایی از بیماری و مرض.

🧱 اسفند🐋
🎗نماد : جام
آغاز یک رابطه عاشقانه – رسیدن به سعادت و نیکبختی – بازیابی تندرستی – رهایی از بیماری – خوشحالی و لذت – متحد شدن – به وجود آمدن روابط عاشقانه یا دوستانه – عشقی که در گذشته از دست داده بودید به جانب تان باز می گردد – آغاز شراکت های کاری – تعادل و توازن – مهمانی و مجلسی مجلل – پیروزی و کامیابی – فراوانی – وفور نعمت – بخت و اقبالی موافق – میزبانی از افرادی مهم – فردی رئوف و غمخوار.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *