daily news

 فال تاروت مصری روزانه پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

🧱 فروردین 🐏
🎗نماد :قدرت
توانایی و نیرو یافتن – تلاش و پشتکار فراوان – تهور و نترسی – به قدرت و توانایی می‌رسید که میتوانید بر بدخواهان چیره شوید – یافتن شأن و مقام در زندگی.

🧱 اردیبهشت🐃
🎗نماد :قربانی – جهت مخالف
انجام کارهای بی نتیجه – تشخیص نادرست – غرور و نخوت – به اندازه کافی کوشش نمی‌کنید – دگرگونی در جهت نادرست و اشتباه – تصوراتی بی نتیجه و نادرست.

🧱خرداد🧜‍♂
🎗نماد :ملکه
زنی رئوف و با محبت – شخصی که ذات پاکی دارد – سعادتمندی – زنی قوی در حوزه مسائل اقتصادی – دست و دلبازی – شخصی آگاه و عاقل – توانمندی – استعدادهای فراوان – تکمیل شدن – هم اکنون زمان مناسبی برای شکوفایی استعدادها میباشد – برقراری ارتباط جنسی یا دوستانه – شهوت – آبستنی – فردی با جذبه – مدیریت.

🧱 تیر🦀
🎗نماد :ارابه – جهت مخالف
عدم توانایی برای رسیدن به موفقیت و پیروزی – قصور – رشک و حسد – فردی طمعکار و حریص – شخصی که نمی تواند بر خودش مسلط باشد – فردی معتاد به چیزهایی نامناسب – فردی که واقعیت‌ها را قبول نمیکند – هشدار می دهد که دست از افراط بردارید.

🧱 مرداد🦁
🎗نماد :اعتدال
معتدل بودن زندگی – شرایطی موزون و همگن – اعتماد – صبوری و تحمل – در زندگی همواره مسیری خوب و مناسب را در پیش می‌گیرید – رضایتمندی – زندگی نرمال.

🧱 شهریور🧚‍♀
🎗نماد :جام – جهت مخالف
غرور و نخوت – روابط عاشقانه‌ای که واقعی نمی باشد – شک و دودلی – فردی که احساس خوشبختی نمی کند – از بین رفتن روابط دوستانه و عاشقانه – عشق یک طرفه – اشتباه متوجه شدن – ارتباط هایی که قطع می شود – کارهای احمقانه – درگیری و دعوا – افراد خانواده یا دوستان – زیاده‌روی.

🧱 مهر ⚖️
🎗نماد :عدالت – جهت مخالف
قضاوت های ناعادلانه – فردی که از قدرتش در جهت منفی استفاده می‌کند – حرفهای نادرست که پشت سرتان زده خواهد شد – طرفداری از فردی اشتباه – دوری و جدایی – به هم خوردن روابط زناشویی – انجام کارهای بی ثمر – آینده‌نگری در جهت اشتباه – غرور و نخوت – تنبلی.

🧱 آبان🦂
🎗نماد :خورشید
پیروزی – کسب کردن چیزهایی که برایش در تلاش هستید – رضایتمندی از وضع موجود – سعادت – آغاز زندگی عاشقانه – شروع زندگی مشترک – نوزادی در راه است.

🧱 آذر🎠
🎗نماد :ستاره – جهت مخالف
در موقعیت بدی قرار دارید که اگر دست به کاری بزنید با شکست روبرو خواهید شد – از نظر اقتصادی در مضیقه می افتید – حرص و آز – سردرگمی – منفی نگری – غم و اندوه – بخت و اقبالی ناموافق – آمال و نیاتی که به سرانجام نمی رسد.

🧱 دی🐐
🎗نماد :قلعه
اتفاقاتی که در گذشته روی داده را به دست فراموشی می سپارید – پایان یافتن یک رابطه دوستانه یا عاشقانه – از عرش به فرش رسیدن – دگرگونی – تغییراتی که به یکباره رخ میدهد – اتفاقات دور از انتظار – ضرر و زیان اقتصادی – قطع ارتباط.

🧱 بهمن👫
🎗نماد :امپراطور
کسب کردن چیزهایی که برایش در تلاش هستید – کارهای تان به خوبی انجام می‌شود – ثابت قدمی – فردی با لیاقت – اطمینان – مال و سرمایه – فرماندهی – توانایی و تلاش بالا – نشان دهنده مردی در میان خانواده.

🧱 اسفند🐋
🎗نماد :پیشگو – جهت مخالف
ولخرجی – ریخت و پاش کردن و خرج کردن پول‌ها و اموالتان برای خوشگذرانی – دست و دل بازی های بیش از حد – تنبلی – عدم توانایی برای انجام کارها – آشفتگی و همهمه – عدم اعتقاد -فردی که نسبت به عقایدش بی اراده است – مرتکب شدن مجدد کارهای نادرست.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *