daily news

فال تاروت مصری روزانه چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

 

🧱 فروردین 🐏
🎗نماد :نوباوه
فردی دلسوز – عطوفت – به دنیا آمدن نوزادی خوش قدم – رسیدن خبرهای مهم – فردی که در رویا و خیال به سر می‌برد – فردی تحصیل کرده و دانشمند – دست و دلبازی – محصل

🧱 اردیبهشت🐃
🎗نماد :دلقک
اتفاقات نو و تازه – قرار گرفتن در موقعیت های جدید – باید دست به تصمیمات مهم و تازه بزنید که زندگیتان را دگرگون خواهد کرد – استقلال – شرایطی عالی – خوشحالی – دگرگونی – تمایل به ایجاد روابط جنسی – کار های سرسری – شتابزدگی.

🧱خرداد🧜‍♂
🎗نماد :عشاق
علاقه و دلدادگی – موقعیتی موزون – اطمینان داشتن به فردی – مثبت نگری – قرار گرفتن در یک رابطه عاشقانه – اگر تصمیم دارید تا دست به کاری مهم بزنید هم اکنون باید دست نگه دارید و بیشتر در رابطه با آن فکر کنید.

🧱 تیر🦀
🎗نماد :عصا – جهت مخالف
وقفه – راکد شدن کارهایی که آغاز کرده اید اشتباه است – سرزنش – برای اینکه بتوانید به اهدافتان برسید همت لازم ندارید – دلهره – غم و اندوه – محنت – کارهایی که در ابتدا خوب بود اما هم اکنون با مشکل مواجه شده – کارهای بی حاصل – ضرر و زیان مالی.

🧱 مرداد🦁
🎗نماد :ماه
تزویر و ریا – دوروئی – فریبکاری – فردی حیله گر – دست به کارهای اشتباه میزنید – بی آبرویی – خواری و پستی – قرار گرفتن در موقعیت های خطرناک – فردی چرب زبان که بسیار بد باطن می باشد بسیار مراقب باشید.

🧱 شهریور🧚‍♀
🎗نماد :امپراطور
رسیدن به امری مهم – کارهایی که به زودی انجام می‌شود – ثابت قدمی – فردی قابل اطمینان – مال و سرمایه – مدیریت – فرماندهی – تلاش و کوشش فراوان – نشان دهنده مردی در افراد خانواده تان می باشد.

🧱 مهر ⚖
🎗نماد :شمشیر – جهت مخالف
فردی که از موقعیتش به نفع خودش استفاده می کند – سد و مانع – ستمگری – کارهایی که به نتیجه نمی‌رسد – مجبور می‌شوید دست به کارهایی بزنید که نسبت به آن هیچ علاقه ای ندارید – فریبکاری – به شما خیانت خواهد شد – ضلالت – پریشانی – بی هدفی – دست به کارهایی نادرست میزنید – حبس شدن د طرد شدن – گوشه گیری – ناامیدی.

🧱 آبان🦂
🎗نماد :شیطان
فردی ظالم و ستمگر – شخصی چرب زبان اما بد ذات – رفتاهای پرخاشگرایانه – اتفاقات ناگوار – از عرش به فرش رسیدن – اتفاقات ناگوار – فردی دروغگو و فریبکار

🧱 آذر🎠
🎗نماد :شمشیر
اتفاقات تازه – رسیدن به یک برد شیرین – فخر و مباهات – شک و دودلی – باید دست به انتخاب های بزنید که بسیار برایتان سخت است – به چالش کشیده می‌شوید – اگر هم اکنون زندگی‌تان در آرامش به سر می‌برد به زودی مشکلاتی در راه خواهید داشت – اندیشه و تعقل – شرایطی آرام.

🧱 دی🐐
🎗نماد :راهبه – جهت مخالف
فردی جاهل و ناآگاه – غرور و نخوت – اگر تصمیم دارید دست به کارهایی بزنید هم اکنون شرایط خوبی نیست – موقعیت دشواری برایتان پدید می آید – شاید در ابتدا راه برایتان هموار باشد اما دچار مشکل خواهید شد.

🧱 بهمن👫
🎗نماد :عدالت
موزون بودن شرایط – راستی و درستی – فخر و مباهات – فردی با ایمان – شخصی عادل – فردی که بسیار پر نفوذ و مهم میباشد – به تعویق افتادن امری مهم – دگرگونی در جهت منفی – سرزنش کردن – راه هایی که به انتها می رسد – اگر تصمیم دارید تا انتخابی انجام دهید هم اکنون دست نگه دارید – فدا کردن شخصی.

🧱 اسفند🐋
🎗نماد :جام
قرار گرفتن در یک رابطه عشقی جدید – زندگی سعادتمند – تندرستی و خوشحالی – شراکت کاری – یافتن دوست جدید – عشقی که در گذشته از دست داده بودید به جانب شما باز خواهد گشت – تعاون – پایکوبی – مجلس – پیروزی – فراوانی – بخت و اقبالی موافق – میزبانی از افرادی مهم – شخصی رئوف.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *