daily news

 فال تاروت مصری روزانه یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

🧱 فروردین 🐏
🎗نماد :پیشگو
مهربانی – سخاوتمندی – درک کردن موقعیت دیگران – آینده نگری – منطبق بودن – فردی مومن – شروع زندگی مشترک – سعادتمندی – خوشبختی – شرایطی عالی – زندگی بر وفق مراد.

🧱 اردیبهشت🐃
🎗نماد :عصا
آغازی تازه – سفر – رخ دادن اتفاق های عجیب د ارث و ماترک – ورود به کاری تازه – سفری منفعت بخش – به دنیا آمدن – برای رسیدن به اهدافتان دست به کاری درست میزنید – فردی رئوف – مال و سرمایه – کارهایی که توسط فردی مورد اعتماد به سرانجام میرسد – شراکت کاری – فردی اصیل و نجیب.

🧱خرداد🧜‍♂
🎗نماد :قلعه
مشکلاتی که در گذشته پدید آورده بودید را به دست فراموشی می‌سپارید – پایان یافتن روابط دوستانه و یا عاشقانه – از عرش به فرش رسیدن – دگرگونی هایی که به یکباره رخ می‌دهد و در جهت منفی می باشد – ضرر و زیان اقتصادی – پایان یافتن.

🧱 تیر🦀
🎗نماد :ملکه – جهت مخالف
شرایطی لذت بخش که انتهایش نامعلوم و بد است – زنی مفسد – فردی که اهداف بدی در سرش دارد – زنی بدخلق و عصبی – فردی منفی نگر – غیرت های افراطی – فریبکاری – شخصی بی سواد – زنی با اهدافی بد – فردی که مسئولیت هایش را قبول نمی کند – عدم اطمینان – عدم استقلال – سوءظن – وقفه – کارهای بی معنی – تنبلی – شک و تردید – فردی که نمی تواند تصمیم درست اتخاذ کند – دل نگرانی – فردی خائن – مشکلات شدید اقتصادی – فردی که سعی دارد شما را محدود کند – رشک و حسد – فردی کینه ای – زنی منزوی و گوشه گیر.

🧱 مرداد🦁
🎗نماد :شیطان
فردی بد ذات و خشن – افتادن اتفاق های ناگوار – قرار گرفتن در موقعیت های بسیار بد – شخصی دروغگو و فریبکار – فردی که قصد دارد با حرف هایش شما را منحرف کند بسیار مراقب باشید.

🧱 شهریور🧚‍♀
🎗نماد :جام – جهت مخالف
غرور و نخوت – روابط عاشقانه ای که بر پایه دروغ بنا شده – احساس سعادت و خوشبختی ندارید – دودلی – قطع شدن روابط عاشقانه – عشق یک طرفه – تنهایی – کارهای احمقانه – دعوا و درگیری بین شما و افرادی – زیاده روی – اشتباه متوجه شدن.

🧱 مهر ⚖️
🎗نماد :عدالت
شرایط موزون و همگن – راستی و درستی – فخر و مباهات – فردی عادل که میانتان قضاوت خواهد کرد – شخصی مؤمن و پرنفوذ – به تعویق افتادن امری – دگرگونی – سرزنش – دوری کردن – کارهایی که به پایان نمیرسد – هم اکنون زمان خوبی برای انجام کاری بزرگ نیست – فدا کردن شخصی.

🧱 آبان🦂
🎗نماد :چرخ سرنوشت
بخت و اقبالی موافق – منفعت – به پایان رسیدن دردسرها و مشکلات – رخ دادن اتفاقات دور از انتظار – رشد و ترقی – آغازی تازه – یافتن شرایطی که به نفعتان است.

🧱 آذر🎠
🎗نماد :دادرسی – جهت مخالف
عدم تندرستی – کارهایی که با شکست مواجه میشود – انتخاباتی که مجبور هستید به تعویق بیاندازید – ضرر و زیان اقتصادی – روابطی که به پایان میرسد اما همیشگی نیست.

🧱 دی🐐
🎗نماد :راهبه
فردی حکیم – آینده‌نگری – زنی عاری از گناه و خالص – فردی گوشه گیر و منزوی – شخصی که سعی میکند شما را از راه نادرست بازدارد – فردی که برای رسیدن به آرزوها و اهدافش به ندای قلبش گوش فرا می دهد.

🧱 بهمن👫
🎗نماد :عشاق
روابط عاشقانه با شخصی – مثبت نگری – اگر تصمیم دارید تا کاری مهم انجام دهید باید بیشتر فکر کنید – دوری از عجله و شتابزدگی – دل سپردن به فردی – به وصال یار رسیدن.

🧱 اسفند🐋
🎗نماد :دلاور
مردی که در حوزه اقتصادی کاملا آگاه و قدرتمند است – شخصی قابل اعتماد – فردی که مسئولیت هایش را بر عهده می‌گیرد – صبوری – پسری مهربان و متهور – فردی زبر و زرنگ – به وجود آمدن یا از بین رفتن دردسرها – فخر و مباهات – آگاهی – آغاز و یا تمام شدن یک رابطه عاشقانه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *