daily news

 فال شبانه ۲۱ خرداد ۹۸

 

🥀🌛متولدین_فروردین🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۷ %
🕯ستاره اقبال ۶۸ شرقی
💐فال : برای موفقیت در کار و دستیابی به خواسته های قلبی باید همه نیروهای خود را صرف اهدافمان کنیم وهمواره به دستاوردهای نهایی تلاشمان بیندیشیم.دراین زمینه ادیسون گفته است)۹۰ درصد نبوغ ناشی از داشتن پشتکاردرکاراست.)داستانهای موفقیت افراد بزرگ نشان میدهد که داشتن پشتکار از مهمترین رموزموفقیت آنان به حساب می آید.

🥀🌛متولدین_اردیبهشت🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۸ %
🕯ستاره اقبال ۶۰ جنوبی
💐فال : هرگز به گفته های این و ان توجه نکنید تا مبادا موقتا شکست بخورید.زیرا شاید دیگران ندانند که درهرشکست بذرهایی از موفقیت و پیروزی نهفته است.توجه داشته باشید همه کسانی که موفق می شوند ممکن است در شروع با دشواری روبه رو شوند و مجبور باشند به تلاشهای زیادی دست بزنند.اینان باید با مشکلات دست وچنجه نرم کنند تا به موفقیت برسند.


🥀🌛متولدین_خرداد🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۲ %
🕯ستاره اقبال ۷۱ شمالی
💐فال : باوری مثبت نیروی خلاقانه وسازنده ای است که موجب شکوفایی و پیشروی بی وقفه انسان در مسیر اهدافش می شود.افراد موفق از شکست ترسی ندارند وازهمان ابتدا میدانند که به مواد ومقصود خویش خواهند رسید.شما با فهرست کردن توانایی ها و مهارتهای خویش می توانید اعتماد به نفس لازم را کسب کنید وآن را پرورش دهید.


🥀🌛متولدین_تیر🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۸%
🕯ستاره اقبال ۹۹ غربی
💐فال : وقت موهبتی است که به هر یک از ما ساکنان کره ی خاکی به رایگان داده شده و واحد آن برای همه یکسان است .موفقیت مادر زندگی به چگونگی استفاده از این گوهر گران به بستگی دارد.بررسی آمار ظول عمر مردم کشورهای مختلف جهان و همچنین تحقیقات کارشناسان مدیریت زمان موید این واقعیت است که موفقیت هر کس در تحقق اهداف ارمانها و آرزوهایش تا حدود قابل توجهی به استفاده موثر از وقت وابسته است.وقت عامل فوق العاده موثری در دستیابی به اهداف است.


🥀🌛متولدین_مرداد🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۰%
🕯ستاره اقبال ۸۱ شمالی
💐فال : افراد موفق به این دلیل موفق می شوند که می دانند به کجا می خواهند بروند.شما باید بدانید که می خواهید چه کسی باشید و چه کاری بکنید.بهترین کاری که شما را به مسیر صحیح هدایت می کند تعیین هدف است.مشخص کردن اهداف در تعیین زمان رسیدن به انها یا عقب افتادن از مسیر نیز موثر است.اگرباور داشته باشیم که به هر چیزی که اراده کنیم می رسیم برای خود اهداف بزرگی را انتخاب خواهیم کرد.گرچه هدفهای کوچک و کم ارزش دست یافتنی اند راضی کننده نیستند.به نظر متخصصان برنامه ریزی اهداف بلند مدت ومهم را باید به اهداف کوتاه مدت و ریز تقسیم کرد تا به راحتی بتوان به آنها دست یافت.


🥀🌛متولدین_شهریور🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۳%
🕯ستاره اقبال ۷۰ شرقی
💐فال : هر کس که می خواهد موفق شود باید آن قدر رسیدن به هدف برایش مهم باشد که در راه آن از هیچ کوشش و فعالیتی دریغ نورزد و تمام فعالیتهایش را معطوف به ان کند.این گونه است که می توان ذهن را درگیر اشتیاق سوزان برای پیروزی کرد و این شرط لازم موفقیت است.
اگر کاری که می خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید درنگ نکنید قدم پیش بگذارید و رویای خود را جامعه عمل بپوشانید.

🥀🌛متولیدن_مهر🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۱ %
🕯ستاره اقبال ۵۰ شمالی
💐فال : چگـونه ممکن است کسی ،پس از رسیدن به خواسته های قلبی،شور و هیجانی را که ناشی از هدف دار بودن زندگی است از دست ندهد و همـچنان امیدوار و پـر تحـرک باقـی بمانـد؟راهـش آن اسـت که به محض نزدیک شدن به هدف مورد نظر،بلافاصله هدفی والاتر و تازه تر برای خود معین کند

🥀🌛متولدین_آبان🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۲ %
🕯ستاره اقبال ۱۱۱ شمالی
💐فال : دانستن خواستن وتوانستن تنها در سایه عمل معنی ومفهوم پیدا می کند.واقعیت آن است که دروجود هر یک از ما گنجی عظیم نهفته است که دستیابی به آن به کوششی نه چندان زیاد اما آگاهانه نیاز دارد.به خاطر داشته باشیم که طولانی ترین راهها تنها با برداشتن یک قدم آغا می شوند.پس باید قدم بگذاریم وهمین امروز اولین قدم را در راه رسیدن به هدفهای والای خود برداریم.


🥀🌛متولدین_آذر🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۴ %
🕯ستاره اقبال ۲۰ جنوب شرقی
💐فال : اگرهوش واستعدادی سرشار داشته باشیم وان را درست به کار گیریم به یقین راه رسیدن به موفقیت وکامیابی برما هموار خواهد شد.اما اگردرکارها جدیت به خرج ندهیم بی استعدادترین افراد مصمم وبا اراده نیزازما پیشی خواهند گرفت.به راستی آیا تا به حال به توانایی های خود فکرکرده اید؟خداوند نیرویع عظیم به همه ماانسانها داده است که در صورت شناخت آن نظم واستفاده موثر ازاین نیرو در راه رسیدن به اهدافمان حتما موفق خواهیم شد.

🥀🌛متولدین_دی🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۷%
🕯ستاره اقبال ۵۹ شرقی
💐فال : ما ایرانیان سنتها واعتقادات خوبی داریم اما متاسفانه در بعضی موارد نیز ذهنمان به باورهای غلطی آغشته است.یکی از این باورها غلط رایج نسبت دادن موفقیت افراد به شانس است.به عنوان مثال اگر کسی قطعه زمینی بخرد وآن زمین بعدها ازموقعیت خوبی برخوردار شود واوبه ثروتی برسد می گوییم شانس آورده است.در حالی که چنین موفقیتها حاصل استفاده از فرصتهاست.در حقیقت معنی واقعی شانس استفاده درست از فرصتهای پیش آمده است.باید همواره جویای چنین شانس وفرصتی باشیم وبا فراست وتیزبینی به فرصتهایی که دراختیارمان می گذارد پروبال دهیم.


🥀🌛متولدین_بهمن🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۷۱%
🕯ستاره اقبال ۸۹ شمالی
💐فال : راضی نبودن به وضع موجود
موفقیت افراد موفق دستیابی آنان به اهدافشان است.اگر به مسیر زندگی افراد موفق نظری بیندازیم متوجه می شویم که نارضایتی آنان از وضع موجود باعث حرکت وگام برداشتن به سوی موفقیت شده است.


🥀🌛متولدین_اسفند🌜🥀

💐میزان انرژی این ماه شما ۸۰%
🕯ستاره اقبال ۱۱۷ غربی
💐فال : از غربـال ذهنـی در مسـیر اهـداف استفاده نمائید زیرا همیـنکه تـصمیـم بگیرید و از احساسات قوی خود استفاده کنید و به خـود بقبولانید که چـیزی دارای اهمیت و اولویت است و به طور مداوم به آن توجه داشته باشید،تمام نیروهای درونی در جـهت تحـقق آن بسیج می شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *