فال اعداد

فال اعداد فردا پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

•┄┅💯 متولد فروردین ┅┄• مقصودت برآورده نخواهد شد .آن را از ذهن بیرون کن .آنچه را که از دیگران می طلبی ، با توکل به خداوند خود به دست خواهی آورد .... ادامه مطلب »
فال اعداد

فال اعداد فردا پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

•┄┅💯 متولد فروردین ┅┄• قصدی را که در دل داری انجام خواهد شد . فقط باید چند روزی صبر کنی. طالع نیکی داری . قصد و نیتی که در دل داری آن... ادامه مطلب »
فال اعداد

فال اعداد پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

  •┄┅💯 متولد فروردین ┅┄• به انچه که مقصود داری خواهی رسید . اما بد خواهان مزاحمت ایجاد می کنند . باید صبور باشی. قصد و نیتت خوب است با توکل به... ادامه مطلب »
فال اعداد

فال اعداد پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

  •┄┅💯 متولد فروردین ┅┄• آنچه را که آرزو کرده ای برآورده خواهد شد . غم به دل راه نده.به آنچه که قصد کرده ای میرسی اما نه به آسانی . تشویشی... ادامه مطلب »
فال اعداد

اعداد شانس متولدین هر ماه چیست؟

هفته گذشته مطلبی در رابطه با روزهای خوش شانسی و بدشانسی متولدین هر ماه آوردم که بر اساس یافته های ستاره شناس ها بود گفتم شاید دوست داشته باشید با اعداد شانس... ادامه مطلب »
فال اعداد

 فال اعداد فردا پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

•┄┅💯 متولد فروردین ┅┄• از قصد و نیتی که در دل داری حذر کن . زیرا اگر به آن عمل کنی پشیمان خواهی شد.در این کار خلل وجود دارد بدخواهان در کمین... ادامه مطلب »
فال اعداد

فال اعداد پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷

•┄┅💯 متولد فروردین ┅┄• آنچه را که در دل داری اگر فاش نشود با توکل به خداوند به آن دست پیدا می کنی. طالع ات خوب است ، به آنچه که نیت... ادامه مطلب »
فال اعداد

فال اعداد چهارشنبه ۵دی ۱۳۹۷

  •┄┅💯 متولد فروردین ┅┄• هر نیتی که در دل داری بر آورده خواهد شد . پس فکرت را مغشوش نکن. فالت خوب است به مقصود می رسی تشویش نداشته باش و... ادامه مطلب »