فال ماهجونگ

فال ماهجونگ سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

فال ماهجونگ امروز فال حافظ آنلاین فروردین کارت: عصا نماد: آتش : کارت آتش علامت و هشدار بزرگی است بر اینکه چیزی اشتباه یا نامتعادل در شرف وقوع است. بنابراین این هشدار... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ شنبه ۱۱ آبان ۹۸

فال ماهجونگ امروز فال حافظ آنلاین فروردین کارت: عصا نماد: زمین : کارت زمین، نشان‌دهنده‌ی موقعیتی ثابت و پایدار است که شما در این موقعیت موفق و کامیاب هستید یا اینکه چنین... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸

فال ماهجونگ امروز فروردین کارت: حلقه نماد: ققنوس، پرنده ای افسانه ای : کارت ققنوس بر شادی و لذت بسیار اشاره می‌کند. همانطور که گفته شده، ققنوس پرنده‌ای افسانه‌ای است که از... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ شنبه ۱۳ مهر ۹۸

فال  ماهجونگ امروز فال حافظ آنلاین فروردین کارت: فصل بهار نماد: مرد ماهیگیر : کارت ماهیگیر از موفقیتی خبر می‌دهد که می‌تواند در نتیجه استفاده از عقل سلیم و مدیریت دقیق زمان... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۸

فال  ماهجونگ امروز فال حافظ آنلاین فروردین کارت: باد شرقی نماد: چوب : به طور کلی، کارت باد شرقی به خود‌بینی و دقت در کارهای خودتان اشاره دارد. اردیبهشت کارت: اژدهای سفید... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ امروز ۲۸ شهریور ۹۸

فال ماهجونگ امروز   فروردین کارت: بامبو نماد: ماهی کپور : کارت ماهی کپور نشان‌دهنده‌ی دستیابی به صلح و آرامش درونی و رهایی از فشار و تنش زندگی روزمره می باشد. بنابراین... ادامه مطلب »

فال ماهجونگ سه شنبه ۵ شهریور ۹۸

فال ماهجونگ امروز فروردین کارت: بامبو نماد: آب : کارت آب از نیاز برای برقراری ارتباط خبر می دهد. بنابراین رفتن به سفر ممکن است برای برقراری ارتباطی مناسب لازم و ضروری... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

  🐲 فروردین 🐲 کارت: حلقه نماد: سنگ زمرد یا جید : کارت زمرد به تلاشی اشاره می کند که به نتایج فوق العاده خواهد رسید.عده ای بر این باور اند که... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

 فال ماهجونگ دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: آتش : کارت آتش علامت و هشدار بزرگی است بر اینکه چیزی اشتباه یا نا متعادل در شرف وقوع است. بنابراین این هشدار را جدی... ادامه مطلب »
فال ماهجونگ

فال ماهجونگ روز شنبه ۶ بهمن ۹۷

  🐲 فروردین 🐲 کارت: عصا نماد: زمین : کارت زمین نشان دهنده موقعیت ثابت و پایدار است که شما در این موقعیت موفق و کامیاب میباشید یا اینکه چنین موقعیت و... ادامه مطلب »