استخاره قرآنی

استخاره قرآنی سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷

  •┄┅📜 متولد فروردین ┅┄• 🔸نتیجه کلی: خوب 🔸نتیجه معامله: خیلی خوب 🔸نتیجه ازدواج: بد 🔸 تعبیر: موسى گفت : وعده‏گاه شما روز جشن باشد روزى که همه مردم را پیش از... ادامه مطلب »
فال فرشتگان هفتگی

فال فرشتگان سه شنبه ۹بهمن تا یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷

  🎆 فروردین 🎆 🔱فرشته لیلا Leila به دنبال شخص مورد علاقه خود هستید تا بتوانید شروع زندگی تازه با او داشته باشید به‌زودی این شخص را پیدا خواهید کرد و زندگی‌تان... ادامه مطلب »
استخاره قرآنی

استخاره قرآنی سه شنبه ۹بهمن ۹۷

\ •┄┅📜 متولد فروردین ┅┄• 🔸نتیجه کلی: بسیار بد 🔸نتیجه معامله: بد 🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب 🔸 تعبیر: مسلما کسانى که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند ،... ادامه مطلب »
فال انبیا

فال هفتگی انبیاء الهی (۲ تا ۸ بهمن)

  • ┄┅🕋 متولد فروردین ┅┄• 👳‍♂️ حضرت ذوالکفل (ع) ای صاحب فال به نظر میرسد شخصی صبور و بردبار باشید به دیگران وعده های زیادی میدهید مراقب باشید که به آنها... ادامه مطلب »
استخاره قرآنی

 استخاره قرآنی چهارشنبه ۳بهمن ۱۳۹۷

    •┄┅📜 متولد فروردین ┅┄• 🔸نتیجه کلی: بد 🔸نتیجه معامله: خیلی خوب 🔸نتیجه ازدواج: خوب 🔸 تعبیر: فرعون گفت : اى اشراف و سران مملکت ! من براى شما هیچ معبودى... ادامه مطلب »
استخاره قرآنی

استخاره قرآنی سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

  •┄┅📜 متولد فروردین ┅┄• 🔸نتیجه کلی: بد 🔸نتیجه معامله: میانه 🔸نتیجه ازدواج: خیلی خوب 🔸 تعبیر: گفتند : اى نوح ! با ما ستیزه کردى و بسیار هم ستیزه کردى ،... ادامه مطلب »
استخاره قرآنی

استخاره قرآنی چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷

  •┄┅📜 متولد فروردین ┅┄• 🔸نتیجه کلی: بسیار خوب 🔸نتیجه معامله: بد 🔸نتیجه ازدواج: خیلی بد 🔸 تعبیر: آیا کسى که خدا سینه‏اش را براى پذیرفتن اسلام گشاده است ، و بهره... ادامه مطلب »
فال انبیا

فال انبیا هفتگی از تاریخ ۴ تا ۱۰ دی ۱۳۹۷

  🌷فروردین 🌷 حضرت ایوب (ع) ای صاحب فال ! بدان که چیزی از دست تو رفته که به سبب آن غم واندوه می خوری، اما عاقبت کار را نمی دانی ؛... ادامه مطلب »
استخاره قرآنی

استخاره قرآنی امشب سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷

  •┄┅📜 متولد فروردین ┅┄• 🔸نتیجه کلی: بسیار خوب 🔸نتیجه معامله: میانه 🔸نتیجه ازدواج: بد 🔸 تعبیر: بهشت‏هاى جاویدى که آنان و پدران و همسران و فرزندان شایسته و درست‏کارشان در آن... ادامه مطلب »