ساعات سعد و نحس

 ساعات و روزهای سعد و نحس ۲۴ اردیبهشت ۹۸

در این جا در مورد شناخت زمانهای خوب و بد یا همان سعد و نحس برایتان مطالبی را قرار میدهم اما مورد مهمی که در علم شناخت زمانهای سعد و نحس باید از... ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

ساعات سعد ونحس ۱۳۹۸/۲/۸

شمسی یکشنبه – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۳۹۸/۰۲/۰۸ قمری الأحد – ٢٢ شعبان ١۴۴٠١۴۴٠/٠٨/٢٢ میلادی Sunday – 2019 28 April2019-04-28 برج فلکی ثور ساعات کواکب امروز ۰۶:۱۶ – خورشید محبت-قبول-دخول بر حکام-لباس نو پوشیدن... ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

ساعات سعد ونحس ۵ ادیبهشت ۱۳۹۸

۰۶:۲۰ – مشتری برای جلب رزق و مشتری و قبول و محبت ۰۷:۲۷ – مریخ برای کارهای شر است و خارج شدن از خانه صلاح نیست ۰۸:۳۴ – خورشید برای جلب و... ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

ساعات سعد ونحس چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

ساعات سعد ونحس سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

ساعات سعد ونحس دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸

ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

ساعات سعد ونحس شنبه ۳۱ فروردین ۹۸

  ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

سـاعـات سعــد و نـحــس نجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

    ادامه مطلب »
ساعات سعد و نحس

ساعات سعد ونحس چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

ادامه مطلب »
فال شبانه

ساعات سعد ونحس روز دوشنبه ۹۸/۱/۲۶

    ادامه مطلب »