فال حافظ

فال حافظ روزانه چهار شنبه ۳ بهمن ۹۷

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد دل شوریده ما را به بو در کار می‌آورد من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم که هر... ادامه مطلب »
فال حافظ

فال حافظ دوشنبه ۱ بهمن ۹۷

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی دل که آیینه شاهیست غباری دارد از خدا می‌طلبم صحبت روشن رایی 📨تعبیر:... ادامه مطلب »
فال حافظ

فال حافظ روزانه یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی... ادامه مطلب »
فال حافظ

 فال حافظ روزانه شنبه ۲۹ دی ۹ 

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود... ادامه مطلب »
فال حافظ

 فال حافظ روزانه پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست خوش تقاضا می‌کنی... ادامه مطلب »
فال حافظ

فال حافظ روزانه چهارشنبه ۲۶ دی ۹۷ 

  -~~•❅✿🌹فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق ای دل این ناله و... ادامه مطلب »
فال حافظ

فال حافظ سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 فال حافظ امروز متولدین #اسفند : کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت به می عمارت دل کن که این... ادامه مطلب »
فال حافظ

 فال حافظ روزانه دوشنبه ۲۴ دی ۹۷

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر... ادامه مطلب »
فال حافظ

فال حافظ یکشنبه ۲۳ دی ماه ۹۷

  -~~•❅✿🌹 فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی چنان که پرورشم می‌دهند می‌رویم 📨تعبیر:... ادامه مطلب »
فال حافظ

فال حافظ شنبه۲۲ دی ۹۷

✨🌷🏛 فال #حافظ روزانه 📨 جمعه ۲۱ دی ۹۷ 🏛🌷✨ ⚜ @Dailyastrology ⚜ -~~•❅✿🌹 #فروردین 🌹✿❅•~~- 🌼 بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع وضع دوران... ادامه مطلب »