فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند گیلدد از تاریخ ۱۷ فروردین تا ۲۳ فروردین

🗼فروردین🗼 🃏کارت تابوت🃏 • انتقال • پایان • بیماری • یک دوره تکامل • افسردگی • فردی با مو یا چهره ای تیره • چیزهای منفی • مهارت 📕مفاهیم کارت تابوت📕 🔮در... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند گیلدد‍ از تاریخ ۲۵ اسفند تا ۲ فروردین

  🐏 فروردین 🐏 📝 کارت ستاره 📝 • امید • رویا • شهرت • اعتبار • اهداف • خوش بینی • الهام • آرمان • شهود 🔆⚱مفاهیم کارت ستاره⚱🔆 ⚛ این... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند گیلدداز تاریخ ۱۸ اسفند تا ۲۴ اسفند

    🐏 فروردین 🐏 📝 کارت پرنده 📝 • ارتباط کلامی • دو قلوها • مشکلاتی کوچک • چندین پیام کوتاه • مذاکره • مشغله • ملاقات • مصاحبه • پچ... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند گیلدد از تاریخ ۱۱ اسفند تا ۱۷ اسفند

  🐏 فروردین 🐏 📝 کارت تابوت 📝 • انتقال • پایان • بیماری • افسردگی • فردی با مو یا چهره ای تیره • چیزهای منفی 🔆⚱مفاهیم کارت تابوت⚱🔆 ⚛ نباید... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند گیلدد‍ از تاریخ ۵ اسفند تا ۱۰ اسفند

  🐏 فروردین 🐏 📝 کارت شبدر 📝 • شانسی کوتاه مدت • ریسک • امید • بدست آوردن فرصتی • وقوع چیزی غیر منتظره • خوش بینی • شادی • روشنفکری... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند از تاریخ ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند

🌸فروردین🌸 🔖 کارت شلاق 🔖 • بحث و جدل • ورزش و سرگرمی • تمرین دادن • مذاکره • تنبیه و مجازات • خشم و عصبانیت • سرزنش خود • فعالیت بدنی... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ بهمن

🌸فروردین🌸 🔖کارت ابر 🔖 • سردرگمی • غم و غصه • شرایط سخت و پیچیده • اوضاع بد • افسردگی • عدم اطمینان • مردی بالغ با موهای قهوه ای • قضاوت... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ دی

  🌸فروردین🌸 🔖 کارت دسته گل🔖 • شادی • هدیه • فردی زیبا • جذابیت • گل • لذت و خوشی • توجه مطلوب • زنی جوان با موهای تیره • دعوت... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

 فال هفتگی لنورماند  از تاریخ ۲ تا ۷ دی

فروردین🌸 🔖 کارت دسته گل🔖 • شادی • هدیه • فردی زیبا • جذابیت • گل • لذت و خوشی • توجه مطلوب • زنی جوان با موهای تیره • دعوت •... ادامه مطلب »
فال هفتگی لنورماند

فال هفتگی لنورماند از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ آذر

  🌸فروردین🌸 🔖 کارت درخت 🔖 • سلامتی • ارتباط با کارمای اعمال • رشد • پایه و اساس • گذشته • تکامل فردی • معنویات • مسائل فلسفی ❇️مفاهیم کارت درخت... ادامه مطلب »