فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

  فروردین نماد :عدالت یکسانی، روراستی، مورد افتخارو تشکر قرار گرفتن، مشاوره،وکیل،فردی مهم، ایست، به وقفه افتادن،تحولات،رکود و سقوط،پشیمانی، شکیبایی، تلاش برای بدست آوردن اردیبهشت نماد :شیطان. انزوا و فردگرایی،دوری از جمع،... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۸ دی ۱۳۹۸

فال مصری روزانه چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :راهبه – جهت مخالف رفتارهای احمقانه ،جهل،تکبر و خودشیفتگی،شرایط برای شروع‌ کار جدید خوب نیست، چیزی که فکر ممیکنید با چیزی... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸

فال مصری   فروردین نماد :کاهن فردگرایی و تنهایی، مراقبت ،شخصی دانا،شخصی که به شما چیزهایی را آموزش می‌دهد، حمایت و پشتیبانی، کمک و فداکاری. اردیبهشت نماد :عشاق عاشق شدن، شخصی رو... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

فال تاروت مصری  چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :نوباوه فردی دلسوز و با محبت، مهربانی، تولد یک‌نوزاد، حبرهای مهم، تخیل ،دانشمند و عالم، دانشجو، فردی بخشنده و متواضع، علم... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت روزانه شنبه ۷ دی  ۹۸

  فال تاروت امروز  فروردین    نماد :نوباوه  یک جوان مهربان/ محبت/ مهربانی/ احتمال تولد/ اخبار جدید/ محقق/ دانش‌پژوه/ یک شخص مهربان و سخاوتمند/ تحصیل.   اردیبهشت    نماد :ملکه یک مادر،... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸

فال تاروت مصری روزانه   فروردین نماد :شاه شخصی خانواده دوست،مسئولیت پذیری،مدیریت،تسلط،نیرومندی،فردی مهم و بزرگ، پایداری،شخصی با محبت و مهربان،فداکار،ازدواجی موفق. اردیبهشت نماد :جام – جهت مخالف غرور و تکبر،عشقی پوچ،نرسیدن بن... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

فال  مصری  چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :دلاور:شما استعداد اقتصادی خوبی دارید، فردی قابل اعتماد،فرار از مسئولیتها، صبوری، فردی با محبت، حل و فصل مشکلات،خودخواهی، گوش به زنگی، اردیبهشت... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

فال تاروت مصری  چینش سه کارتی ۸۷ % جوابدهی   فروردین نماد :ملکه زنی مهم در زندگیتان، سعادت و نیکبختی، فردی بدذات، شخصی بخشنده و مهم، آگاهی،علم و دانش، نوآوری، گسترش، تکمیل،... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

فال مصری فال حافظ آنلاین     چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :امپراطور به تحقق پیوستن، حل و فصل کارها، پایداری و مقاومت، لیاقت، اطمینان و باور،مدیریت،پول چ سرمایه،... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

فال تاروت مصری فال حافظ آنلاین   چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :کاهن انزوا و تنهایی، تمرکز،فردگرایی و دوری از جمع و مشکلات آن، فردی که به شما چیزهایی... ادامه مطلب »