فال تاروت روزانه

فال مصری روزانه پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

فال تاروت مصری روزانه چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :قدرت توانایی – قدرت اراده – تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف – تهور و نترسی – به قدرت... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸

فال مصری   فروردین نماد :کاهن فردگرایی و تنهایی، مراقبت ،شخصی دانا،شخصی که به شما چیزهایی را آموزش می‌دهد، حمایت و پشتیبانی، کمک و فداکاری. اردیبهشت نماد :عشاق عاشق شدن، شخصی رو... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸

فال تاروت مصری  چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :نوباوه فردی دلسوز و با محبت، مهربانی، تولد یک‌نوزاد، حبرهای مهم، تخیل ،دانشمند و عالم، دانشجو، فردی بخشنده و متواضع، علم... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸

فال تاروت مصری روزانه   فروردین نماد :عصا – جهت مخالف رکود، به تعویق افتادن، شروعی بد،بی حوصلگی، سستی و تنبلی در راه رسیدن به مقاصدتان،ترس، سختکوشی، پایانی ناخوشایند، ناامیدی اردیبهشت نماد... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال مصری روزانه سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸

فال تاروت مصری روزانه چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :راهبه – جهت مخالف کارهای بچه گانه،نادانی،غرور و خودخواهی،فرصتهای مناسب و کار جدید،ظاهر و باطن یکسان نیست.   اردیبهشت نماد... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری یکشنبه ۱ دی ۹۸

فال تاروت امروز فروردین نماد :دنیا کامیابی/ تکامل/ نتیجه نهایی/ شناخت/ تشخیص/ افتخار/ شروع دوره‌ای جدید. اردیبهشت نماد :دادرسی بازسازی/ تندرستی/ تصمیم مهمی که باید گرفته شود./ هوشیاری/ بهبود بیماری/ خیرخواهی/ عدالت‌خواهی/... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸

فال تاروت مصری روزانه   فروردین نماد :شاه شخصی خانواده دوست،مسئولیت پذیری،مدیریت،تسلط،نیرومندی،فردی مهم و بزرگ، پایداری،شخصی با محبت و مهربان،فداکار،ازدواجی موفق. اردیبهشت نماد :جام – جهت مخالف غرور و تکبر،عشقی پوچ،نرسیدن بن... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

فال تاروت مصری  چینش سه کارتی ۸۷ % جوابدهی   فروردین نماد :ملکه زنی مهم در زندگیتان، سعادت و نیکبختی، فردی بدذات، شخصی بخشنده و مهم، آگاهی،علم و دانش، نوآوری، گسترش، تکمیل،... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۹ آذر ۱۳۹۸

فال تاروت مصری  چینش سه کارتی ۸۷ % جوابدهی   فروردین نماد :شاه مردی رئوف و از خود گذشته – فردی مرفه و پرقدرت – مسئولیت‌پذیری – فرماندهی – فردی عادل که... ادامه مطلب »
فال تاروت روزانه

فال تاروت مصری روزانه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

فال مصری فال حافظ آنلاین     چینش سه کارتی ۸۷% جوابدهی   فروردین نماد :امپراطور به تحقق پیوستن، حل و فصل کارها، پایداری و مقاومت، لیاقت، اطمینان و باور،مدیریت،پول چ سرمایه،... ادامه مطلب »