فال ورق

فــــال پـــاســـوڔ دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷

  🏁 فروردین 🏁 ♠️ ۶ پیک ♠️ با مشکلات مالی و پولی در زندگی خود رو به رو می شوید باید صبر داشته باشید و کارهایتان را با احتیاط به انجام... ادامه مطلب »
فال ورق

فــــال پـــاســـوڔ چهار شنبه ۸اسفند۹۷

  🏁 فروردین 🏁 ❤️ شاه دل ❤️ شما مدام در حال فکر کردن به عشقتان هستید به زودی تصمیمات مهمی برای خود در زندگی خواهید گرفت که آینده تان را سر... ادامه مطلب »
فال ورق

فــــال پـــاســـوڔ جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

  🏁 فروردین 🏁 ♣️ ۹خاج ♣️ به‌زودی انرژی های منفی از وجودتان خارج میشود انرژی درونی تان تبدیل به انرژی های مثبت می شود شما می توانید در مسیرهای درست زندگی... ادامه مطلب »
فال ورق

فــــال پـــاســـوڔ سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷

  🏁 فروردین 🏁 ♣️ ۱۰ خاج ♣️ در امورات تحصیلی و شغلی مدارک معتبری را دریافت خواهید کرد که آینده تان را پر از خوشبختی و نشاط میکند شما را به... ادامه مطلب »
فال ورق

فــــال پـــاســـوڔ دوشنبه ۲۲بهمن ۱۳۹۷

  🏁 فروردین 🏁 ♠️ ۸ پیک ♠️ بهتر است در زندگی دیگران مداخله نکنید با این کارتان به دردسر های خیلی زیادی مواجه می شوید و مشکلات فراوانی در شما به... ادامه مطلب »
فال ورق

فال پاسور پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

  •┄┅🃏 متولد فروردین ┅┄• ♣️ ۶ گشنیز راه دل برات بازه کاری را که میخواهی انجام بده/ شخصی به تو فک می کند بهش توجه کن / یک شگفتی خوشایند •┄┅🃏... ادامه مطلب »
فال ورق

فال ورق روزانه  شنبه۶ بهمن ۹۷

  🔮 فروردین   ♠️ سرباز پیک ♠️ دخالت های بی مورد ، کنجکاوی دیگران در کارهای تو که خواهان وارد ساختن آسیب های روح و روان به تو میباشند. که برای... ادامه مطلب »
فال ورق

فال ورق یکشنبه ۲۳ دی ماه ۹۷

  🔮 فروردین ❤️ سرباز دل ❤️ از شخصی که شما را دوست دارد و تو نیز به او علاقه مندی یک تلفن عالی که در ارتباط با احساسات قلب تو است... ادامه مطلب »
فال ورق

فال ورق روزانه  چهار شنبه ۱۹ دی ۹۷

  🔮 فروردین ♦️ شاه خشت ♦️ داشتن رابطه ای عاشقانه و رمانتیک ، در آغوش گرفتن معشوق 🔮 اردیبهشت ❤️ ۵ دل ❤️ نوازش عاشقانه و در آغوش گرفتن یکدیگر. 🔮... ادامه مطلب »
فال ورق

فال ورق روزانه یکشنبه۱۶ دی ۱۳۹۷

  🔮 فروردین ♦️ ۲ خشت ♦️ یک تلفن عاشقانه به شما می شود ، یا با عشق خود مکالمه ای تلفنی داری. 🔮 اردیبهشت ♠️ سرباز پیک ♠️ دخالت های بی... ادامه مطلب »