فال شمع

فـــال شــــمـــع روزانه ۱۱ آبان ۱۳۹۸

فـــال شــــمـــع  فال حافظ آنلاین   اشکال شمع بر روی آب در پاترا با ۹۰ % جوابدهی طبق گفته اعضا   فروردین اگر در زندگیتان دست به کارهای نادرست بزنید برای خود... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

🍡 فروردین :🍧کارهای اشتباه ☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧ناامیدی☔️ 🍡 خرداد :🍧خواستگاری ، نامزدی☔️ 🍡 تیر :🍧مشغله کاری☔️ 🍡 مرداد :🍧خطراتی در راه است☔️ 🍡 شهریور :🍧دروغ ، تهمت☔️ 🍡 مهر :🍧سرمایه ،... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧دوری از معشوق☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧عشق بازگشته☔️ 🍡 خرداد :🍧خوشحالی☔️ 🍡 تیر :🍧شخصی حقه باز☔️ 🍡 مرداد :🍧بهبود روابط عاشقانه☔️ 🍡 شهریور :🍧بی توجهی☔️ 🍡 مهر :🍧هدیه ای کوچک☔️... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح دوشنبه  ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧خوشحالی ، حمایت دوستان 🍡 اردیبهشت :🍧بی حوصلگی ، ناامیدی 🍡 خرداد :🍧بی اعتمادی ، شک و تردید 🍡 تیر :🍧از بین رفتن روابط عاطفی 🍡 مرداد :🍧بوسه های... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح پنجشنبه  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧رسیدن به اهداف☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧قرض هایتان را ادا میکنید☔️ 🍡 خرداد :🍧مشکلاتی فراوان☔️ 🍡 تیر :🍧ریسک و خطر کردن☔️ 🍡 مرداد :🍧کارهای سرسری☔️ 🍡 شهریور :🍧رهایی از بیماری☔️... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح چهارشنبه  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧رهایی از قرض و بدهی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧سرمایه ، خوشحالی☔️ 🍡 خرداد :🍧دوستان جدیدی خواهید یافت☔️ 🍡 تیر :🍧جشنی کوچک و خودمانی☔️ 🍡 مرداد :🍧بی انصافی در حقتان میشود☔️... ادامه مطلب »

 فال چای صبح سه شنبه  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧رسیدن به آرزوی قلبی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧سفرکرده ای دارید☔️ 🍡 خرداد :🍧خطراتی غیرقابل پیش بینی☔️ 🍡 تیر :🍧پیشرفت شغلی☔️ 🍡 مرداد :🍧خیانت ، ازدواج مجدد☔️ 🍡 شهریور :🍧پیشنهاد کاری☔️... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح دوشنبه  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧ناخوش احوالی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧رسیدن به معشوق☔️ 🍡 خرداد :🍧تصمیماتی درست اتخاذ کنید☔️ 🍡 تیر :🍧رسیدن به آرزوهای دیرینه☔️ 🍡 مرداد :🍧دیدار با عشق قدیمی☔️ 🍡 شهریور :🍧فرصت های... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

🍡 فروردین :🍧مشکلات مالی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧سفری عالی☔️ 🍡 خرداد :🍧دغدغه های کم اهمیت☔️ 🍡 تیر :🍧رسیدن به آرامش☔️ 🍡 مرداد :🍧فردی مغرور و خودخواه☔️ 🍡 شهریور :🍧درگیریهای مادی☔️ 🍡 مهر :🍧عشق... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

🍡 فروردین :🍧دشمنانی از میان خانواده☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧بدون فکر عمل نکنید☔️ 🍡 خرداد :🍧آغاز یک رابطه عاطفی☔️ 🍡 تیر :🍧دوری ، جدایی☔️ 🍡 مرداد :🍧برطرف شدن دردسرها☔️ 🍡 شهریور :🍧از موضع... ادامه مطلب »