فال چاى

 فال چای صبح پنجشنبه  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧رسیدن به اهداف☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧قرض هایتان را ادا میکنید☔️ 🍡 خرداد :🍧مشکلاتی فراوان☔️ 🍡 تیر :🍧ریسک و خطر کردن☔️ 🍡 مرداد :🍧کارهای سرسری☔️ 🍡 شهریور :🍧رهایی از بیماری☔️... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح چهارشنبه  ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧رهایی از قرض و بدهی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧سرمایه ، خوشحالی☔️ 🍡 خرداد :🍧دوستان جدیدی خواهید یافت☔️ 🍡 تیر :🍧جشنی کوچک و خودمانی☔️ 🍡 مرداد :🍧بی انصافی در حقتان میشود☔️... ادامه مطلب »

 فال چای صبح سه شنبه  ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧رسیدن به آرزوی قلبی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧سفرکرده ای دارید☔️ 🍡 خرداد :🍧خطراتی غیرقابل پیش بینی☔️ 🍡 تیر :🍧پیشرفت شغلی☔️ 🍡 مرداد :🍧خیانت ، ازدواج مجدد☔️ 🍡 شهریور :🍧پیشنهاد کاری☔️... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح دوشنبه  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧ناخوش احوالی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧رسیدن به معشوق☔️ 🍡 خرداد :🍧تصمیماتی درست اتخاذ کنید☔️ 🍡 تیر :🍧رسیدن به آرزوهای دیرینه☔️ 🍡 مرداد :🍧دیدار با عشق قدیمی☔️ 🍡 شهریور :🍧فرصت های... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

🍡 فروردین :🍧مشکلات مالی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧سفری عالی☔️ 🍡 خرداد :🍧دغدغه های کم اهمیت☔️ 🍡 تیر :🍧رسیدن به آرامش☔️ 🍡 مرداد :🍧فردی مغرور و خودخواه☔️ 🍡 شهریور :🍧درگیریهای مادی☔️ 🍡 مهر :🍧عشق... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چای صبح سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

🍡 فروردین :🍧دشمنانی از میان خانواده☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧بدون فکر عمل نکنید☔️ 🍡 خرداد :🍧آغاز یک رابطه عاطفی☔️ 🍡 تیر :🍧دوری ، جدایی☔️ 🍡 مرداد :🍧برطرف شدن دردسرها☔️ 🍡 شهریور :🍧از موضع... ادامه مطلب »
فال چاى

فال چای صبح دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

  🍡 فروردین :🍧سفری عالی☔️ 🍡 اردیبهشت :🍧فردی عاشق و شیدای شماست☔️ 🍡 خرداد :🍧آغاز یک رابطه جدید عاشقانه☔️ 🍡 تیر :🍧جشن ازدواج☔️ 🍡 مرداد :🍧سد و مانع☔️ 🍡 شهریور :🍧خبرهای جدید☔️... ادامه مطلب »
فال چاى

فال چاى صبح یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

  👈🏻 فروردین : 📝شادی در عشق🌹 👈🏻 اردیبهشت : 📝مشکلات فراوان مالی🌹 👈🏻 خرداد : 📝دست و دلبازی ، سخاوتمندی🌹 👈🏻 تیر : 📝مهمانی🌹 👈🏻 مرداد : 📝خبرهای عجیب🌹 👈🏻 شهریور... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چاى صبح شنبه  ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

  👈🏻 فروردین : 📝دشمنی بزرگ🌹 👈🏻 اردیبهشت : 📝حسادت دوستان🌹 👈🏻 خرداد : 📝رسیدن به مراد دل🌹 👈🏻 تیر : 📝رهایی از مشکلات مالی🌹 👈🏻 مرداد : 📝مشکلاتی در راه است🌹... ادامه مطلب »
فال چاى

 فال چاى صبح شنبه  ۴ اسفند ۱۳۹۷

  👈🏻 فروردین : بدون فکر حرفی نزنید🌹 👈🏻 اردیبهشت : پایداری بخرج دهید🌹 👈🏻 خرداد : مهمانی و جشن🌹 👈🏻 تیر : مشکلات عاطفی🌹 👈🏻 مرداد : مراقب باشید🌹 👈🏻 شهریور... ادامه مطلب »